«

»

Haz 27

AutoCad Dosyay? jpeg-pdf kaydetme.

Autocad’de çizimleri jpg yada pdf olarak kaydetme.

??lem oldukça basit.
autocad plot
Printer k?sm?na t?kl?yoruz. ” publish to Web jpg ” yada ” publish to Web png” veya ” DWG to PDF ” seçeneklerinden birini seçeriz.Plot area –> what to plot k?sm?ndan window u seçiyoruz “jpeg” veya “pdf ” al?nacak bölümü seçiyoruz normal yazma i?lemi gibi plot ile yazd?rmaya çal???yoruz.Dosyay? kaydedilecek yeri soruyor.??lem tamam.E?er resim veya pfd nin kalitesini artt?rmak istiyorsak ka??t ebat?n? de?i?tiriyoruz.

50 yorum

Yorumu formunu geç

 1. BERR?N

  çookkk te?ekkür ederim.

 2. das

  te?ekkürler

 3. zeynep

  pdf yaparken ölçe?e ne oluyor? pdf yaparken ayn? zamanda ölçeklendirme ?ans?m?z var m??
  te?ekkürler.

  1. Hakan

   paper size’den istedi?in ölçe?i ayarlayabilirsin.bir kaç denemede senin için en iyi olan ölçe?i bulursun.

 4. cemile

  benim autocad imin plotter ?nda dwg to pdf seçene?i yok. o seçene?i oraya nas?l koyabilirim. ya da pdf e çevirmemin ba?ka bir yolu var m??

  1. Hakan

   o seçenekle ilgili bakmam laz?m laz?m.ama basitçe ?unu önerebilirim.
   primo pdf program?n? indir ücretsiz basit bir programd?r.Bu program? kurunca primo diye bir yaz?c?n görünecek normal yaz?c? gibi bundan ç?kt? almaya çal???caks?n bu ?ekilde pdf olarak kaydedebilirsin.Bu program? ms-office ve di?er programlardada kullanabilirsin pdf yapman?n çok basit bir yoludur.Mesela bazen onlarca sayfal?k bir pdf döküman? vard?r size 3 sayfas? pdf olarak gereklidir bu program ile sadece bu sayfalar? pdf olarak ç?kt? alabilirsin.

 5. Merve

  öncelikle kolay qelsin.
  benim makinem sürekli çal??malar?m? temp. olarak kay?t ediyor.yaz?l?mdan m? donan?mdan m? kaynaklanan bi hata bu. çal??malar?m? kay?t etmekte zorluk ya??yorum. yard?mc? olursan?z çok sevinirim.?imdiden te?ekkür ederim

  1. Hakan

   Merhaba
   tools–>options seçin ard?ndan yukar?daki seçeneklerden de “open and save” i aç?n.Orada “save as” k?sm?ndan istedi?iniz kay?t format?n? seçin art?k o formatta kay?t edilecektir.San?r?m bu i?nizi görür.

 6. serkan

  Merhaba,
  proje çok uzun oldu?u için pdf olarak al?p zoom yapt???mda kalite çok kötü, zoom yapmad???mda ise çok uzun oldu?undan hiç bir?ey belli de?il. Projeyi tiff olarak nas?l çevirebilirim,çevirdi?imizde sizce bu problem çözülür mü yada çözümünüz var m??

  1. Hakan

   merhaba
   pdf yada jpg olarak kaydederken uygun ka??t ölçe?ini seçersen kalite bozulmaz.en uygun ölçe?i deneyerek bulmal?s?n.

 7. AL? iHSAN

  Arkada?lar a?a??daki problemi nas?l çözüyoruz yard?mc? olursan?z minnettar kal?r?m
  PRODUCED BY AN AUTODESK PRODUCT

  1. Hakan

   Çizimi dxf olarak kaydet ve kapatip ac. Artik o yaz?y? cikti alirken ve resim vb okarak kaydederken gormezsin.

 8. Yunus Emre

  Merhabalar,
  Autocad 2012 ile pdf dosyas? almak istiyorum. Çizimim A4 e s??mal?, fakat Plot k?sm?ndan to pDF seçip yazd?r dedi?imde, ?eklim ka??d? ortalam?yor, bununla birlikte çizimdeki ölçü çizgileri, taral? k?s?mlar, farkl? kal?nl?ktaki çizgileri göremiyorum.

  Kagidi ortalamak için ne yapmam gerekiyor? Layout k?sm?n? bilmiyorum, renkli pdf olu?turmay?, veya siyah beyaz olu?turmay? vs. k?zaca anlatabilir misiniz, veya link verebilir misiniz?

  Ç?kt? almadan, dosyalar? pdf olarak kaydetmem gerekiyor, yard?mc? olabilirseniz çok sevinirim.

  1. Hakan

   Paper size dan ka??t ölçüsünü seçiyorsun. A4 küçük gelirse A3 yap.Detaylarda belli olur fark.
   Center To Pilotu seçersen çizimi tam ortalar.
   Pilot Style Table k?sm?ndan renk durumunu ayarl?yorsun. Monochrome.ctb seçili olabilir bu yüzden siyah-beyaz ç?kar?r.None yi seç yada acadlt.ctb Bu ?ekilde ç?kt? almaya çal?? sana kay?t yerini soracak.

 9. Serap Sayar Soyyi?it

  Mac de autocad 2013 kullan?yorum.benim autocad imin plotter ?nda dwg to jpeg seçene?i yok. o seçene?i oraya nas?l koyabilirim. ya da jpg e çevirmemin ba?ka bir yolu var m?d?r?

  1. Hakan

   publish to web JPG gibi bir seçenek olmas? laz?m.Oradan çevirebilirsin.

 10. gül

  dwg dosyas?n? tiff dosyas?na nas?l çevirebilirm ?

  1. Hakan

   Direk çeviren bir yöntem bilmiyorum. Önce jpg’e çevir ard?ndan paint ile aç?p tiff olarak kaydedebilirsin.

 11. TAHS?N

  ben ceviriyi yap?yorum ancak kendi çizdi?im renkli çizimler siyah , ekledi?im resimler renkli ç?k?yor. 100 cm 70cm boyutundaki paftay? 1:1 çevirmek istiyorum.daha önce yap?yordum ?imdi s?k?nt? çekiyorum // autocad2013

  1. Hakan

   pilot style table de?i?tirsen olurmu? yaz?daki resimde sa?da help var onun yan?ndaki ok’a t?klay?nca o pencere aç?l?yor.

 12. naz

  iyi günler.
  bir katalog üzerine çal???yorum. katalo?u indesign’da haz?rl?yorum.
  autocadte haz?rlanan teknik çizimler pdf olarak bana geldi. bunlar? link olarak dökümana ekliyorum.
  fakat katalo?u bitirip pdf ini ald?ktan sonra, teknik çizimlerdeki çizgilerde bozulmalar oldu?unu gördüm. bask?da sorun yok fakat ayn? pdf internet ortam?nda veya mü?terilere göndermek üzere de kullan?lacak. dolay?s?yla teknik çizimlerin bozulmamas? önemli.
  sorun nereden kaynaklan?yor olabilir?

 13. Mehmet Atçeken

  A?z?na Sa?l?k Karde?

 14. Autocad tefri?leri

  pdf’ye çevirirken çizim ölçe?i ne oluyor? pdf’ye çevirirken ayn? zamanda ölçeklendirme ?ans?m?z var m??
  Te?ekkürler.

  1. Hakan

   sanki ç?kt? al?yor gibi sol tarafta ka??t ölçüsü var.ordan istedi?imiz de?ere getirebiliriz.bu sayede görüntü kalitesi artar.

 15. onur

  Merhaba,

  (Ürün a?açl?) PDF dosyas?n? Autocad dosyas?na nasil çevirebilirim acaba?

  Te?ekkürler,

  1. Hakan

   Maalesef bu mümkün de?il. En az?ndan ben bilmiyorum.

 16. Mahmut

  Merhaba,
  Gerçekten yararl? bir payla??m.Bir sorum olacak ?imdi çizimimi seçip pdf ye att?ktan sonra center the plot diyip pdf kaydettikten sonra pdf olarak ç?kt? ald???mda A4 ka??d?n? tam kaplayacak m? peki ?

  1. Hakan

   Center plot diyince sadece ortalamis oluyorsun. A4 u kaplamasi ciziminle alakali. Orant?s?z birsey ise kaplamaz. A4 anteti içerisinde çizim yaparsan bu sorunuda asarsin.

 17. hüseyin kurt

  mac kullan?yorum. autocad im yok. mailde gelen dwg dosyas?na bakmak için pdf e çevirebilirmiyim autocad olmadan ?

  1. Hakan

   Benim bildi?im kadar?yla bakamazsin yada açmadan ceviremezsin. Autocad viev program? var ücretsiz onunla dwg çizimlerini sadece aç?p bakabilirsin.

 18. ahmet

  t?k.

 19. özgür y?ld?r?m

  Merhabalar,

  Bir sorum olacak

  Bir dwg resmini pdfe çevirirken enson pdf yapt???m klasör içine kaydediyor. Oysa ben o an üzerinde çal??t???m dwg resminin bulundu?u klasöre kaydetmesini istiyorum bunun ayar?n? nereden yap?yoruz?

  Te?ekkürler

  Özgür

 20. Fatih

  autocad dosyas?n? pdf e çevirirken dosyay? nas?l sayfalar halinde ayarlayabilirim. Anla??l?r oldu mu emin de?ilim o yüzden ?öyle söyleyeyim 10 adet çizim ayn? ekranda çizilmi? olan autocad dosyas?n? pdf e çevirirken 10 farkl? sayfa halinde ve bir kitap ?eklinde nas?l yapabilirim ??

  1. Hakan

   daha önce hiç kullanmad?m nas?l yap?l?r ara?t?rmad?m. Bilen söylerse memnun olurum ö?renirsem sana iletirim.

  2. Erdal

   acad den önce tek tek sayfa yap ard?ndan abby fine reader program?na bütün yapt???n sayfalar? at ordan pdfye dönü?türeceksin bu defa sayfalar?n tek kitap halinde olacak

 21. Ahmet

  Te?ekkürler, muhte?emdi. Kafa kar??t?rmadan çözüme ula?t?rd?n.

 22. gül89

  Merhaba,
  Elimde A4 uzun bir pafta çizimi var (298×7508). Bunu pdfe çevirmem gerekiyor.Bu ölçülerde ka??t ayarlamaya çal??t???mda “Paper size greater then the max paper sizes the device can support.Please enter smaller paper sizes.” uyar?s? ile kar??la??yorum.Ka??t boyutlar?n? küçültmem isteniyor. Nas?l bir yöntem kullanaca??m bu ölçülerde bir pdf haz?rlamam için?

 23. ismail

  Öncelikle herkese kolay gelsin
  Outocad’i Microsoft Word’e nas?l atabilirim
  ?imdiden te?ekkürler kolay gelsin

  1. Hakan

   Resim vb olarak kaydedip atabilirsin.

 24. HAL?L

  autocad dosyas?n? plot komutuyla yaz?c?y? dot7 secerseniz secili pencere direk pdf format?nda kay?t yapar önce internetten dot7 adl? dosyay? indirip setup? kurman?z gerek herhangi ç?kt?lar?n?z? ofis uygulamalar?n?z ( doc,excel, jpg vs )pdf çevrilir

 25. tu?çee

  autucaddeki dooslar? nas?l çoklu pdf yapabilirim :((((((

 26. Selim GÖNENÇ

  Merhaba;

  Plotter name: DWG To PDF.pc3
  Paper Size: A4
  Plot area: Window
  Plot offset: Center the plot
  Plot scale: 1:1
  Pen assignments: monochrome.ctb

  A4 bir antedi çerçeveleyip plotlad???m zaman sayfa 15-20 mm kadar yukarda ç?k?yor PDF de.
  Yani sayfan?n alt?nda fazladan bo?luk, üstünde de sayfa eksik, kay?k yani i?te. Sebebini bilen var m??

 27. mahmut

  Merhaba, Benim ?öyle bir sorunum var baz? parçalar? modelliyorum. anteti haz?rlay?p layoutta visiul styles ten shade moduna al?yorum . Pdf olarak yazd?rd???mda backrgroundun olmamas?n? istiyorum png gibi sadece modelin oldu?u bir pdf istiyorum photoshopta düzenlemek ad?na . Bu ?ekilde ald???mda medelin beckgroundu beyaz olarak gelmekte ben bunu photoshopta tek tek elimle silmek zorunda kal?yorum ve temiz bir çal??ma olmuyor web png olarak kaydetti?imde ise kalitesi çok kötü oluyork?sacas? sorum shade modunda transparan pdf alabilmek bir yolu varm?d?r?

 28. bark?n yap?c?

  jpeg ve pdf yazd?r?rken neden ka??t uzunlu?u ölçek ne olursa olsun proje bask? uzunlu?u 3 metreyle s?n?rl? üstünü yapmak istedi?imde hata veriyor.

 29. Ay?e

  Dwg’de yapt???m transparan hatchler, pdf’e çevirdi?imde transparan gözükmüyor. Sebebi nedir acaba? Te?ekkürler.

  1. Hakan

   Çizgi kalinliklarindan olabilir.

 30. nurcan

  lutfen yard?m edinnnnn..
  makina mühendisinin yan?nda çal??maya ba?lad?m.benden autocad ö?renmemi istediler.mail ile gelen bir mimari projemiz var üzerinde tesisat çizimi yap?caz fakat ben projedeki bizimle ilgili k?s?mlar? açmay? beceremiyorum layout ekran?nda görüyorum sadece ama ordada çal??ma yapam?yorum tabiki.o erkanlar? nas?l autocad teki siyah sayfada görebilirim allah r?zas? için yard?m edin

  1. Hakan

   Sayfanin altinda komut satiri uzerinde model Layout1 layout2 diye yaziyor. Modele tikla.

 31. S?NEM

  merhaba autocad de dosyam? siyah beyaz pdf çevirmm gerekiyor. monochrome seçiyorum ancak renkli kay?t yap?yor hala.Ba?ka önerisi olan var m?d?r acaba

  1. Hakan

   Monochrome sectigin yerden di?er seçenekleri de denersen istedi?in sonuca ula?abilirsin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>