«

»

Eyl 05

Autocad Çizgi Stilleri

autocad 2012        Autocad’de çizim ba?lang?çta 0 layerindad?r.Bu layerin rengi beyaz çizgi kal?nl??? yok ve çizgi stilide “ continuous “ dur. Yani düz çizgi. Layerlar? olu?tururken çizgi kal?nl??? ile birlikte çizgi stilinide düzenlemeliyiz.

Hangi sektör olursa olsun çizimde kullan?lan elemanlar? türlerine göre çizgi stillerini belirlemek gerekir.Baz? çizgi stilleri standartt?r.Örne?in delikler için eksen çizgileri kesinlikle kullan?lmal?d?r ve bu çizgiler noktal? kesik çizgi olmal?d?r, görünmez çizgiler kesik çizgi,ana çizgiler düz çizgi olmal?d?r,dahada standart çizgi stilleri vard?r.Sektörünüze göre kendi çizgi stillerini belirleyebilirsiniz.Çizgi stillerini belirlemek için 2 yöntem var.

1.si layer olu?turulur ve çizgi stili orda belirtilir. Layerlar?n önemi adl? konuda layer nas?l olu?turulur anlat?l?yor. Di?er yöntemde quick properties penceresinden. O yöntem de buradaki konuda anlat?l?yor.2.yöntemi özel olarak kullanmakta fayda var.  Ayn? layerda olu?turulan çizgilerden sadece birini farkl? stilde yapmak gerekirse kullan?n.

Layerdan çizgi stili seçerken ba?lang?çta bir yada birkaç stil mevcut olabilir “ load “ k?sm?na t?klarsan?z onlarca çizgi stili mevcuttur onlardan biri size uygun olabilir.

Kendininiz için bir standart olu?turmakta fayda var. Daha önceki yaz?lar?mda da dedi?im gibi kendinize ait bir çizim dosyas? yap?n layerlar? olu?turun çizgi stillerini,renkleri ve kal?nl?klar?n? belirtin,yeni çizimlerde bu layerlarla olu?turulmu? çizimleri kopyalarsan?z layerlar ve özellikleri de kopyalanm?? olur.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>